© 2019 Klimosz, Polska, exportmarketing@klimosz.pl 

KLIMOSZ WALLY HOLZ

ZÁKLADNÍ PALIVO: DŘEVO, BRIKETY

Kotle ze skupiny WALLY HOLZ určují nový směr v technologii kotlů na zplyňování dřeva. Neopakovatelný design ve spojení s řadou konstrukčních řešení má pozitivní vliv na uživatelný komfort a spokojenost zákazníků. Technické parametry dosahované během procesu spalování dřeva splňují nejpřísnější evropské normy a navíc zaručují téměř dvojnásobné množství tepla, než tradiční kotle nebo krby. Zařízení je přizpůsobené k provozu jak v otevřených, tak v uzavřených systémech v souladu s platnými předpisy.

Kotle WALLY HOLZ jsou určené k vytápění místností různého druhu. Nejčastěji jsou používány v rodinných domech, sušárnách, výrobních halách a dílnách. Waylly Holz je přizpůsobený pro spalování dřeva různé granulace od pilin po polena. Štěpku a třísky je třeba spalovat společně s většími poleny.

FÁZE ZPLYŇOVÁNÍ DŘEVA 

PROCES ZPLYŇOVÁNÍ DŘEVA V KOTLI ORLAN SUPER JE MOŽNÉ ROZDĚLIT NA ČTYŘI ZÁKLADNÍ FÁZE:

FÁZE 1
Sušení a odplynění dřeva při teplotě 450 °C. 

FÁZE 2
Spalování směsi dřevního plynu a sekundárního vzduchu při teplotě 560 °C

FÁZE 3
Dohořívání plamene a předávání tepla – teplota 1200 °C 

FÁZE 4
Výstup spalin o teplotě 160 °C přes komínový sopouch

HOW DOES THE WOOD GAS BOILER WORK? The KLIMOSZ WALLY HOLZ boiler provides one of the cheapest forms of heating available on the market at current fuel prices (up to 4 times cheaper than eco-pea) due to the use of cheap and widely available basic fuel such as firewood. Wood, which is very important, must be dry - that is, subjected to seasoning, in order to obtain maximum humidity of 20% (ie about 2 years of seasoning). Thanks to the special design of the exchanger lined with specially shaped ceramic, exhaust fan and modern control of the combustion process, high efficiency of ~ 90% were achieved. The result is extremely clean flue gas and a clean combustion process, thanks to which this type of boiler fulfills the highest European and national standards and ecological standards like Ecodesign and "5-class". Wood burning takes place in two stages in a process called wood gasification (so-called reverse combustion). First, the boiler degasses and burns wood gas (which accounts for up to 80% of the wood content) during the pyrolysis process. Then, the actual combustion takes place - the resulting charcoal due to degassing. To ensure the proper course of the combustion process and trouble-free operation of the boiler, it is required to ensure continuous heat collection by using a buffer tank with a minimum capacity of 55L / 1kW of the boiler together with a LADDOMAT type charging system. The minimum capacity of buffer tanks is:> 800L for WALLY HOLZ 18kW and> 1000L for WALLY HOLZ 25kW.

STANDARD:

 

EKOSTER 2 boiler controller

Mechanical cleaning system of the tube exchanger

Built-in cooling coil

Klimosz LE má univerzální a dobře promyšlený design - dovoluje vám měnit stranu podnosu, takže jej můžete umístit a přizpůsobit jakémukoli typu kotelny.