© 2019 Klimosz, Polska, exportmarketing@klimosz.pl 

KLIMOSZ WALLY HOLZ

ZÁKLADNÍ PALIVO: DŘEVO, BRIKETY

Kotle ze skupiny WALLY HOLZ určují nový směr v technologii kotlů na zplyňování dřeva. Neopakovatelný design ve spojení s řadou konstrukčních řešení má pozitivní vliv na uživatelný komfort a spokojenost zákazníků. Technické parametry dosahované během procesu spalování dřeva splňují nejpřísnější evropské normy a navíc zaručují téměř dvojnásobné množství tepla, než tradiční kotle nebo krby. Zařízení je přizpůsobené k provozu jak v otevřených, tak v uzavřených systémech v souladu s platnými předpisy.

Kotle WALLY HOLZ jsou určené k vytápění místností různého druhu. Nejčastěji jsou používány v rodinných domech, sušárnách, výrobních halách a dílnách. Waylly Holz je přizpůsobený pro spalování dřeva různé granulace od pilin po polena. Štěpku a třísky je třeba spalovat společně s většími poleny.

FÁZE ZPLYŇOVÁNÍ DŘEVA 

PROCES ZPLYŇOVÁNÍ DŘEVA V KOTLI ORLAN SUPER JE MOŽNÉ ROZDĚLIT NA ČTYŘI ZÁKLADNÍ FÁZE:

FÁZE 1
Sušení a odplynění dřeva při teplotě 450 °C. 

FÁZE 2
Spalování směsi dřevního plynu a sekundárního vzduchu při teplotě 560 °C

FÁZE 3
Dohořívání plamene a předávání tepla – teplota 1200 °C 

FÁZE 4
Výstup spalin o teplotě 160 °C přes komínový sopouch

STANDARD:

-     removable ashtray
-     thermometer
-     safety valve
-     drain valve 
-     cleaning kit: brush + poke

OPTIONAL: 

-     Air intake regulator
-     Controller KLIMOSZ PID + DM85 fan
-     Controller ST-24 + DM85 fan
-     Controller ST-28 + DM85 fan