top of page

KLIMOSZ

Společnost KLIMOSZ Sp. z o.o. je jedním z největších výrobců nejkvalitnějších automatických litinových a ocelových kotlů v Polsku, a  pevných paliv jako jsou granulované černé a hnědé uhlí, pelety a biomasa.

Ochrana životního prostředí a snižování  emisí je naší prioritou a jedním z našich hlavních cílů, proto investujeme do výroby kotlů, které splňují nejvyšší a restriktivní požadavky - které jsou v souladu s evropskou normou EcoDesign a BimschV Stufe 2 pro Německo.

INOVACE

Společnost disponuje vlastní výzkumnou laboratoři , díky které je každý vyrobený kotel monitorován a optimalizován pro procesory vznikající při spalování, což omezuje emise škodlivých látek do životního prostředí.

ZKUŠENOSTI

Zkušenosti při výrobě kotlů, které byly získány během 25 let, nám umožnily vyvinout technologicky vyspělá řešení, která nám přinesla mnoho spokojených zákazníků a silnou pozici na trhu tepelné techniky

EKOLOGIE

bottom of page